Best Joomla Template by Web Design

Стилът в образованието!

Постижения

на областно, национално и международно ниво на олимпиади и състезания. Водещо място на областно и национално ниво на ДЗИ и НВО VII клас.

Мотивиране

на младите хора от висококвалифицирани и всеотдайни в работата си учители, прилагащи модерни и иновативни методи на преподаване в условията на съвременна материално - техническа база.

Гордост

за учители и родители, нашите ученици се изявяват и в работата си по много проекти и извънкласни дейности. Зрелостниците ни успешно се реализират във висши учебни заведения у нас и в чужбина.

Почетни грамоти за директора, учители и ученици от ППМГ „Акад. Иван Ценов“ – Враца

Заместник-министърът на образованието и науката инж. Таня Михайлова и областният управител Малина Николова връчиха традиционните награди на изявени директори, учители и ученици от област Враца, по повод 24 май. Отличията се дават от 1996 година като признание за високите постижения в българското образование.

Двама учители от ППМГ „Акад. Иван Ценов“ – Враца получиха почетната грамота на образователното министерство “Неофит Рилски”. Отличените тази година са Илонка Вутова – старши учител по информатика и информационни технологии и Тодор Тинковски – старши учител по физическо възпитание и спорт.

Освен призовете на образователното министерство, бяха раздадени и наградите на РУО – Враца. Те се връчват на директори, учители и ученици, постигнали високи резултати на национални и международни състезания и олимпиади в различни сфери на образованието и науката през учебната година. Отличените са:

Госпожа Татяна Василева, директор – за активно, отговорно и ефективно управление на образователната институция и значим принос в създаването на оптимална среда за учене и изяви на учениците

Господин Ивайло Георгиев, старши учител по български език и литература – за подготовка на ученическия театрален екип за представянето на Националния фестивал за авторска драматургия и театър на английски език

Госпожа Милена Иванова, старши учител по български език и литература – за подготовка на ученици, постигнали значими успехи на националната олимпиада по БЕЛ

Госпожа Ивалина Иванова, старши учител по английски език – за подготовка на ученическия театрален екип за представянето на Националния фестивал за авторска драматургия и театър на английски език

Господин Цено Горанов, старши учител по английски и френски език – за цялостен принос в обучението по френски език и подготовката на ученик с отлично представяне на Националното многоезично състезание

Госпожа Пепа Павлова, старши учител по физика и астрономия – за отлично представяне на училището и областта на национален и международен форум за споделяне на иновативни практики

Госпожа Станислава Каменова, старши учител по информатика и информационни технологии – за класирани ученици на призови места в състезания по информатика и информационни технологии

Госпожа Цанка Парашкевова, старши учител по информатика и информационни технологии – за класирани ученици на призови места в състезания по информационни технологии

и учениците, заели І, ІІ или ІІІ място през учебната 2018/2019 година на национални състезания и олимпиади:

Деница Марианова Йорданова – VIклас

Никола Марианов Недков – VI клас

Цветослав Николаев Николов – IX клас

Георги Цветелинов Игнатов – IX клас

Никола Пламенов Узунов – IX клас

Божидар Росенов Станчев – XI клас

Джордж Георгиев Петров – XI клас

Честито на наградените!

Smart Gallery by Gestin de redes sociales

Контакти

ППМГ “Акад. Иван Ценов”
Враца 3000, бул. “Демокрация” №18
Директор - тел: 092/ 62-60-43
Канцелария - тел: 092/ 62-41-69

За предложения:

Обръщайте се към администратора на сайта - инж.Н.Ангелова на e-mail: pmg_vratsa@abv.bg