Best Joomla Template by Web Design

Стилът в образованието!

Постижения

на областно, национално и международно ниво на олимпиади и състезания. Водещо място на областно и национално ниво на ДЗИ и НВО VII клас.

Мотивиране

на младите хора от висококвалифицирани и всеотдайни в работата си учители, прилагащи модерни и иновативни методи на преподаване в условията на съвременна материално - техническа база.

Гордост

за учители и родители, нашите ученици се изявяват и в работата си по много проекти и извънкласни дейности. Зрелостниците ни успешно се реализират във висши учебни заведения у нас и в чужбина.

Ученички от ППМГ – Враца с успешна изява на националната олимпиада по философия

Жаклин Петрова от 10 клас и Радина Илиева от 11 класпредставиха профилираната природо-математическа гимназия на Националната олимпиада по философия, която се проведе в гр. Кърджали.За 4 астрономически часа те трябваше да решат тест с въпроси от история на философията и да напишат есе. Изпълнението на задачите предполага добро познаване на идеите на Платон, Аристотел, Августин, Рене Декарт, Джон Лок, Жан-Жак Русо, Имануел Кант, Фридрих Ницше, Жан-Пол Сартр, Карл Попър.

„Достойното представяне на Жаклин и Радина доказа, че философията е част от културата на съвременния човек. Философският подход е нестандартен поглед към света и стремеж за обосноваване на собствена позиция чрез аргументация и интерпретация на философското знание“, сподели г-жа Росица Вълчева – главен учител по философия в ППМГ „Акад. Иван Ценов“ – Враца.

Smart Gallery by Gestin de redes sociales

Контакти

ППМГ “Акад. Иван Ценов”
Враца 3000, бул. “Демокрация” №18
Директор - тел: 092/ 62-60-43
Канцелария - тел: 092/ 62-41-69

За предложения:

Обръщайте се към администратора на сайта - инж.Н.Ангелова на e-mail: pmg_vratsa@abv.bg

Конзола за дебъг на Joomla!

Сесия

Информация за профила

Използвана памет

Заявки към базата данни