Best Joomla Template by Web Design

Стилът в образованието!

Постижения

на областно, национално и международно ниво на олимпиади и състезания. Водещо място на областно и национално ниво на ДЗИ и НВО VII клас.

Мотивиране

на младите хора от висококвалифицирани и всеотдайни в работата си учители, прилагащи модерни и иновативни методи на преподаване в условията на съвременна материално - техническа база.

Гордост

за учители и родители, нашите ученици се изявяват и в работата си по много проекти и извънкласни дейности. Зрелостниците ни успешно се реализират във висши учебни заведения у нас и в чужбина.

Анкета

Преструктуриране на учебното съдържание

Колеги, моля попълнете анкетата, в която е отразено преструктурирането за една методична еденица(може и повече от един клас). За всека следваща методична еденица анкетата се попълва отново. Който предпочита по-стандартен начин може да изтегли и попълни стандартаната бланка за преструктуриране в електронен вид и да я изпрати на имейла на гимназията.

Краен срок - 31 януари 2019 г. - за първата грипна ваканция

и до 5 февруари вкл. за продължението на грипната ваканция!

При трудности - помощ от приятел - г-жа Н.Ангелова и г-жа К.Христова

Добри педагогически практики

Колеги, моля споделете вашите добри практики!

Контакти

ППМГ “Акад. Иван Ценов”
Враца 3000, бул. “Демокрация” №18
Директор - тел: 092/ 62-60-43
Канцелария - тел: 092/ 62-41-69

За предложения:

Обръщайте се към администратора на сайта - инж.Н.Ангелова на e-mail: pmg_vratsa@abv.bg