Best Joomla Template by Web Design

Стилът в образованието!

Постижения

на областно, национално и международно ниво на олимпиади и състезания. Водещо място на областно и национално ниво на ДЗИ и НВО VII клас.

Мотивиране

на младите хора от висококвалифицирани и всеотдайни в работата си учители, прилагащи модерни и иновативни методи на преподаване в условията на съвременна материално - техническа база.

Гордост

за учители и родители, нашите ученици се изявяват и в работата си по много проекти и извънкласни дейности. Зрелостниците ни успешно се реализират във висши учебни заведения у нас и в чужбина.

На вниманието на класните ръководители!

От 25.11.2019 г.  до 29 .11. 2019 г. да се проведат срещи с родители или родителския актив, на които да се определи представител на класа за участие в Общото събрание на родителите за избор на представители в Обществения съвет при ППМГ „Академик Иван Ценов“ - гр.Враца. Класните ръководители да внесат предложение до Директора по образец и протокол от срещата с родителите. Общото събрание на родителите за избор на представители в Обществения съвет ще се проведе на 4.12.2019 г. от 18 часа в конферентната зала.

Добри педагогически практики

Колеги, моля споделете вашите добри практики!

За квалификацията

За квалификацията

Контакти

ППМГ “Акад. Иван Ценов”
Враца 3000, бул. “Демокрация” №18
Директор - тел: 092/ 62-60-43
Канцелария - тел: 092/ 62-41-69

За предложения:

Обръщайте се към администратора на сайта - инж.Н.Ангелова на e-mail: pmg_vratsa@abv.bg