Best Joomla Template by Web Design

Стилът в образованието!

Постижения

на областно, национално и международно ниво на олимпиади и състезания. Водещо място на областно и национално ниво на ДЗИ и НВО VII клас.

Мотивиране

на младите хора от висококвалифицирани и всеотдайни в работата си учители, прилагащи модерни и иновативни методи на преподаване в условията на съвременна материално - техническа база.

Гордост

за учители и родители, нашите ученици се изявяват и в работата си по много проекти и извънкласни дейности. Зрелостниците ни успешно се реализират във висши учебни заведения у нас и в чужбина.

Покана към родителите

Уважаеми родители,
        Общото събрание на родителите за избор на представители на Обществен съвет ще се проведе на 04.12.2019 г. от 18:00 часа в Конферентната зала на училището при следния

Дневен ред:

1.Запознаване с правомощията и задълженията на членовете на Обществения съвет;
2.Избор на членове за Обществен съвет;
3.Избор на резервни членове;
4.Определяне на дата, място и дневен ред за първото заседание на Обществения съвет.
5.Разни.

Smart Gallery by Gestin de redes sociales

Контакти

ППМГ “Акад. Иван Ценов”
Враца 3000, бул. “Демокрация” №18
Директор - тел: 092/ 62-60-43
Канцелария - тел: 092/ 62-41-69

За предложения:

Обръщайте се към администратора на сайта - инж.Н.Ангелова на e-mail: pmg_vratsa@abv.bg