Best Joomla Template by Web Design

Стилът в образованието!

Постижения

на областно, национално и международно ниво на олимпиади и състезания. Водещо място на областно и национално ниво на ДЗИ и НВО VII клас.

Мотивиране

на младите хора от висококвалифицирани и всеотдайни в работата си учители, прилагащи модерни и иновативни методи на преподаване в условията на съвременна материално - техническа база.

Гордост

за учители и родители, нашите ученици се изявяват и в работата си по много проекти и извънкласни дейности. Зрелостниците ни успешно се реализират във висши учебни заведения у нас и в чужбина.

График за родителските срещи

График за провеждане на родителски срещи
през месец септември на учебната 2017/2018 г.

 

 

V клас - 12 септември (вторник) - 17.30 часа - Конферентна зала (На третия етаж на гимназията)

VI клас - 18 септември (понеделник) - 18.30 часа - Спортна зала ППМГ

VII клас - 18 септември (понеделник) - 18.30 часа - Спортна зала ППМГ

VIII клас - 13 септември (сряда) - 17.30 часа - Спортна зала ППМГ

IХ клас - 19 септември (вторник) - 18.30 часа - Спортна зала ППМГ

Х клас - 20 септември (сряда) - 18.30 часа - Спортна зала ППМГ

XI  клас - на 21 септември (четвъртък) - 18.30 часа - Спортна зала ППМГ

XII  клас -  24 октомври (вторник) - 18.30 часа - Спортна зала ППМГ

Smart Gallery by Gestin de redes sociales

Контакти

ППМГ “Акад. Иван Ценов”
Враца 3000, бул. “Демокрация” №18
Директор - тел: 092/ 62-60-43
Канцелария - тел: 092/ 62-41-69

За предложения:

Обръщайте се към администратора на сайта - инж.Н.Ангелова на e-mail: pmg_vratsa@abv.bg