Best Joomla Template by Web Design

Стилът в образованието!

Постижения

на областно, национално и международно ниво на олимпиади и състезания. Водещо място на областно и национално ниво на ДЗИ и НВО VII клас.

Мотивиране

на младите хора от висококвалифицирани и всеотдайни в работата си учители, прилагащи модерни и иновативни методи на преподаване в условията на съвременна материално - техническа база.

Гордост

за учители и родители, нашите ученици се изявяват и в работата си по много проекти и извънкласни дейности. Зрелостниците ни успешно се реализират във висши учебни заведения у нас и в чужбина.

Списък на класните стаи и класните ръководители

Класните ръководители и класните стаи през учебната 2017/2018 г. са както следва:

Стая Клас Класен ръководител   Стая Клас Класен ръководител
103 V а Ирина Ставрева   108 X а Веселка Вълова
104 V б Ангелина Банчева   203 X б Станислава Каменова
101 VI а Ваня Иванова   204 X в Илонка Вутова
102 VI б Милена Иванова   107 X г Бистра Благоева
106 VII а Катя Христова   205 X д Красимира Дикова
105 VII б Калина Николова   106 X е Детелина Харизанова
301 VIII а Людмила Дженкинс   206 X ж Лидия Динкова
302 VIII б Пепа Павлова   104 XI а Цветан Петров
303 VIII в Ани Павлова   105 XI б Камелия Ангелова
304 VIII г Цветана Иванова   101 XI в Албена Цекова
305 VIII д Лидия Ценова   102 XI г Тихомир Кирилов
306 VIII е Мая Байнова   103 XI д Соня Илчева
205 IX а Галя Петрова   109 XI е Тидор Тинковски
203 IX б  Росица Генова   209 XI ж Ивайло Лалков
204 IX в Миглена Севдалинова   301 XII а Калин Конов
107 IX г Мартин Стойчевски   302 XII б Цветанка василева
206 IX д Филип Филипов   303 XII в Георги Парашкевов
108 IX е Мая Генкова   304 XII г  Татяна Каленска
smiley       305 XII д Марияна Ганчева
  smiley     306 XII е Величка Младенова
    smiley   309 XII ж Иванка Стоянова

Кабинети и отговрници за учебната 2017/2018 година са:

100 – интерактивна класна стая – инж.Наташа Ангелова;

109 – кабинет по математика – Веселка Вълова (само за I смяна);

201 – кабинет по информатика и ИТ – Станислава Каменова;

202 - кабинет по информатика и ИТ – Катя Христова;

207 – кабинет по български еизк и литература – Милена Иванова;

208 – кабинет по физика и астрономия – Марияна Ганчева;

209 – кабинет по биология и ЗО – Детелина Харизанова (само за I смяна);

3 В - кабинет по информатика и ИТ – Георги Парашкевов;

307 – кабинет по информатика и ИТ – Илонка Вутова;

308 – кабинет по химия и ООС – Соня Илчева;

Office 365 за учениците

Информация за потребителските имена и паролите за влизане в платформата можете да получите от вашия учител по информатика и/или ИТ!

Книги за прочит през лятото 2018

Книги за прочит през лятото:

За петокласниците!

Гръцка митология

Библейски митове (“Сътворението на света”, „Създаване на първите хора“)

Български легенди (създаването на света)

Български фолклорни песни

Български народни приказки

Иван Вазов – стихотворения

Асен Разцветников- "Стихотворения" („Приспивна песен“, „Над люлката“)

Елин Пелин – Разкази

Братя Грим - Приказки

Ханс К. Андерсен – Приказки

Приказки на народите

Приказки за Хитър Петър

Шарл Перо – Приказки

Рик Риърдън – „Похитителят на мълнии“

За шестокласниците!

Българска литература:

Иван Вазов– “Под игото“

Елин Пелин– “Косачи“

Йордан Йовков– “Серафим“

Стихотворения:

„Отечество любезно“- Иван Вазов

„Художник“ – В. Ханчев“

"Хубава си, моя горо“ - Л.Каравелов

"Братчетата на Гаврош"- Хр.Смирненски

Чужда литература:

„Автобиография“ – Б. Нушич

„Малкият принц“ – А.Екзюпери

„Принцът и просякът“ – Марк Твен“

Моето семейство и други животни” - Джералд Даръл

За седмокласниците!

Българска литература:

Христо Ботев – „На прощаване”

Иван Вазов – „Българският език”

Иван Вазов  - „Опълченците на Шипка”

Иван Вазов  - „Една българка”

Иван Вазов - „Немили – недраги”

Алеко Константинов – „До Чикаго и назад”

Алеко Константинов  - „Бай Ганьо”

Пенчо Славейков – „Неразделни”

Пейо Яворов – „Заточеници”

Елин Пелин – „По жътва”

Йордан Йовков – „По жицата”

Задължителни литературни творби за VIII клас съгласно новата учебна програма – 2017/2018 г.

Старогръцка митология. Митове за Прометей, за Едип; Троянски митологичен цикъл.
„Илиада“ (Омир): (адаптирано издание за ученика)
„Любов“ (Сафо)
 „Антигона“ (Софокъл)
Библия. Библейски сюжети за грехопадението, Каин и Авел, Мойсей; за Исус, за Богородица; откъси от Евангелие от Матей и от Евангелие от Йоан.
„Пространно житие на Константин – Кирил“.
„Азбучна молитва“ (К. Преславски).
„За буквите“ (Черноризец Храбър).
Из „Декамерон“ (Дж. Бокачо): Ден първи, Новела трета –„Притчата за трите пръстена“.
„Дон Кихот“ (М. де Сервантес): (адаптирано издание за ученика)
„Хамлет“ (У. Шекспир).
Сонет 91 („Един се хвали с ловкост и успехи...“), Сонет 130 („Очите ѝ не са звезди“). (У. Шекспир)


 

Контакти

ППМГ “Акад. Иван Ценов”
Враца 3000, бул. “Демокрация” №18
Директор - тел: 092/ 62-60-43
Канцелария - тел: 092/ 62-41-69

За предложения:

Обръщайте се към администратора на сайта - инж.Н.Ангелова на e-mail: pmg_vratsa@abv.bg