Best Joomla Template by Web Design

Стилът в образованието!

Постижения

на областно, национално и международно ниво на олимпиади и състезания. Водещо място на областно и национално ниво на ДЗИ и НВО VII клас.

Мотивиране

на младите хора от висококвалифицирани и всеотдайни в работата си учители, прилагащи модерни и иновативни методи на преподаване в условията на съвременна материално - техническа база.

Гордост

за учители и родители, нашите ученици се изявяват и в работата си по много проекти и извънкласни дейности. Зрелостниците ни успешно се реализират във висши учебни заведения у нас и в чужбина.

Списък учебници 2017/2018 учебна година

Списък на учебниците за новата 2017/2018 учебна година

Учебниците за V, VI и VII клас са безплатни за учениците и ще се раздават от училището! Учебниците за VIII клас са нови и бяха съобщени на родителската среща за осмите класове, която се проведе на 13 септември (сряда) от 17.30 часа в Спортната зала на ППМГ

Изтегли!smiley

Променен е учебника по руски за 11.клас!

Smart Gallery by Gestin de redes sociales

Контакти

ППМГ “Акад. Иван Ценов”
Враца 3000, бул. “Демокрация” №18
Директор - тел: 092/ 62-60-43
Канцелария - тел: 092/ 62-41-69

За предложения:

Обръщайте се към администратора на сайта - инж.Н.Ангелова на e-mail: pmg_vratsa@abv.bg