Best Joomla Template by Web Design

Стилът в образованието!

Постижения

на областно, национално и международно ниво на олимпиади и състезания. Водещо място на областно и национално ниво на ДЗИ и НВО VII клас.

Мотивиране

на младите хора от висококвалифицирани и всеотдайни в работата си учители, прилагащи модерни и иновативни методи на преподаване в условията на съвременна материално - техническа база.

Гордост

за учители и родители, нашите ученици се изявяват и в работата си по много проекти и извънкласни дейности. Зрелостниците ни успешно се реализират във висши учебни заведения у нас и в чужбина.

Списък на класните стаи и класните ръководители

Класните ръководители и класните стаи през учебната 2018/2019 г. са както следва:

Стая Клас Класен ръководител   Стая Клас Класен ръководител
101 V а Калина Николова   301 X а Галя Петрова
102 V б Катя Христова   302 X б Росица Генова
203 VI а Ирина Ставрева   303 X в Миглена Севдалинова
204 VI б Ангелина Банчева   304 X г Мартин Стойчевски
205 VII а Ваня Иванова   305 X д Филип Филипов
206 VII б Милена Иванова   306 X е Мая Генкова
109 VIII а Цветанка Василева   101 XI a Веселка Вълова
203 VIII б Пламен Варчев   102 XI б Станислава Каменова
204 VIII в Саша Гешева   103 XI в Илонка Вутова
205 VIII г Ани Павлова   107 XI г Бистра Благоева
206 VIII д Ивалина Иванова   104 XI д Красимира Дикова
103 IX a Калин Конов   106 XI е Детелина Харизанова
104 IX б Пепа Павлова   105 XI ж Лидия Динкова
105 IX в  Любина Карамелска   301 XII a Цветан Петров
107 IX г Цветана Иванова   302 XII б Камелия Ангелова
106 IX д Величка Младенова   303 XII в Албена Цекова
108 IX е Владислав Тодоров   304 XII г Тихомир Кирилов
        305 XII д  Соня Илчева
        306 XII е Тодор Тинковски
        108 XII ж Ивайло Лалков
Smart Gallery by Gestin de redes sociales

Контакти

ППМГ “Акад. Иван Ценов”
Враца 3000, бул. “Демокрация” №18
Директор - тел: 092/ 62-60-43
Канцелария - тел: 092/ 62-41-69

За предложения:

Обръщайте се към администратора на сайта - инж.Н.Ангелова на e-mail: pmg_vratsa@abv.bg