Best Joomla Template by Web Design

Стилът в образованието!

Постижения

на областно, национално и международно ниво на олимпиади и състезания. Водещо място на областно и национално ниво на ДЗИ и НВО VII клас.

Мотивиране

на младите хора от висококвалифицирани и всеотдайни в работата си учители, прилагащи модерни и иновативни методи на преподаване в условията на съвременна материално - техническа база.

Гордост

за учители и родители, нашите ученици се изявяват и в работата си по много проекти и извънкласни дейности. Зрелостниците ни успешно се реализират във висши учебни заведения у нас и в чужбина.

Самостоятелна форма на обучение

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГОДИШНА ОЦЕНКА ПО УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ ОТ УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН  - САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Сесия октомври 2018г.

Сесия декември 2018г. 

Сесия април 2019 г.

Презентации на ученици

Списък учебници 2018/2019 учебна година

Списък на учебниците за новата 2018/2019 учебна година

Учебниците за V, VI и VII клас са безплатни за учениците и ще се раздават от училището!

Изтегли!smiley

Контакти

ППМГ “Акад. Иван Ценов”
Враца 3000, бул. “Демокрация” №18
Директор - тел: 092/ 62-60-43
Канцелария - тел: 092/ 62-41-69

За предложения:

Обръщайте се към администратора на сайта - инж.Н.Ангелова на e-mail: pmg_vratsa@abv.bg