Best Joomla Template by Web Design

Стилът в образованието!

Постижения

на областно, национално и международно ниво на олимпиади и състезания. Водещо място на областно и национално ниво на ДЗИ и НВО VII клас.

Мотивиране

на младите хора от висококвалифицирани и всеотдайни в работата си учители, прилагащи модерни и иновативни методи на преподаване в условията на съвременна материално - техническа база.

Гордост

за учители и родители, нашите ученици се изявяват и в работата си по много проекти и извънкласни дейности. Зрелостниците ни успешно се реализират във висши учебни заведения у нас и в чужбина.

Младежки пространства

Във връзка с организирания във Варна дебат на тема "Младежки пространства, който ще се проведе от 14 до 18 юни, и е част от програма на на "Варна 2017 - Европейска младежка столица". Той цели изготвянето на политически документ, който да даде нормативна база при създаването на Младежки пространства в страната. 

Във връзка със събитието Звено "Анализи и проучвания" към Национален младежки форум организира национално проучване свързано с предстоящото обсъждане, на тема "Що е то Младежко пространство".
С цел проучването да събере достатъчно информация, която да подпомогне процеса на обсъждането и изготвянето на политическия документ, отправям към Вас молба ученици от Вашето училище да попълнят анкетната карта . 
Анкетата се попълва електронно, не изисква попълването на лични данни и ще се обработва от членовете на Звено "Анализи и проучвания" към НМФ.

Линк към анкетата :   https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdzQs73KmZjFkCCM4WkcBwHUcNLr-ydiQ8jLu1jZHxQZUK3PA/viewform
Сайт на събитието https://yspdb.org/ys/

Подкрепете ни!

Уважаеми ученици, учители, родители и приятели на ППМГ "Акад. Иван Ценов" - Враца, моля подкрепе ни в конкурса "Най-патриотичен клас" зрелостници 2017 г. тук!

Контакти

ППМГ “Акад. Иван Ценов”
Враца 3000, бул. “Демокрация” №18
Директор - тел: 092/ 62-60-43
Канцелария - тел: 092/ 62-41-69

За предложения:

Обръщайте се към администратора на сайта - инж.Н.Ангелова на e-mail: pmg_vratsa@abv.bg