Best Joomla Template by Web Design

Стилът в образованието!

Постижения

на областно, национално и международно ниво на олимпиади и състезания. Водещо място на областно и национално ниво на ДЗИ и НВО VII клас.

Мотивиране

на младите хора от висококвалифицирани и всеотдайни в работата си учители, прилагащи модерни и иновативни методи на преподаване в условията на съвременна материално - техническа база.

Гордост

за учители и родители, нашите ученици се изявяват и в работата си по много проекти и извънкласни дейности. Зрелостниците ни успешно се реализират във висши учебни заведения у нас и в чужбина.

Доставка на компютърни конфигурации и лаптопи за нуждите на ПМГ "Академик Иван Ценов" гр.Враца

Документи
за възлагане на обществена поръчка с предмет:
Доставка на компютърни конфигурации и лаптопи за нуждите на ПМГ „Акад. Иван Ценов”, гр. Враца

Публична покана

Приложения:

1. Приложение 1 - Указания за участниците

2. Приложение 2 - Образец оферта - Изтегли

3. Приложение 3 - Проект на договор - Изтегли

4. Приложение 4 - Технически спецификации

5. Приложение 5 - Декларация за приемане клаузите на проекта - Изтегли

Протокол комисия

 Писмо до фирмите, изпратили оферти на ПМГ

Протокол за получаването, разглеждането и оценка на офертите и за класирането на участниците за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на компютърни конфигурации и лаптопи за нуждите на ПМГ "Академик Иван Ценов" гр.Враца

Договор

Договор за доставка на компютърни конфигурации и лаптопи за нуждите на ПМГ "Академик Иван Ценов" гр.Враца

Smart Gallery by Gestin de redes sociales

Контакти

ППМГ “Акад. Иван Ценов”
Враца 3000, бул. “Демокрация” №18
Директор - тел: 092/ 62-60-43
Канцелария - тел: 092/ 62-41-69

За предложения:

Обръщайте се към администратора на сайта - инж.Н.Ангелова на e-mail: pmg_vratsa@abv.bg