Best Joomla Template by Web Design

Стилът в образованието!

Постижения

на областно, национално и международно ниво на олимпиади и състезания. Водещо място на областно и национално ниво на ДЗИ и НВО VII клас.

Мотивиране

на младите хора от висококвалифицирани и всеотдайни в работата си учители, прилагащи модерни и иновативни методи на преподаване в условията на съвременна материално - техническа база.

Гордост

за учители и родители, нашите ученици се изявяват и в работата си по много проекти и извънкласни дейности. Зрелостниците ни успешно се реализират във висши учебни заведения у нас и в чужбина.

Математическо състезание "Питагор"

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!!!
МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ "ПИТАГОР"

Уважаеми родители,

Всеки работен ден от 01.04.2019 г. до 11.04.2019 г. вкл. в канцеларията на ППМГ "Акад. Иван Ценов" - Враца ще се приемат заявления за участие в математическо състезание "Питагор".

Състезанието ще се проведе на 13.04.2019 г. (събота) от 09:00 часа в сградата на ППМГ "Акад. Иван Ценов" - Враца. Записаните за участие ученици следва да се явявт в 08:30 часа с ученическа книжка или ученическа лична карта и чертожни инструменти.

Контакти

ППМГ “Акад. Иван Ценов”
Враца 3000, бул. “Демокрация” №18
Директор - тел: 092/ 62-60-43
Канцелария - тел: 092/ 62-41-69

За предложения:

Обръщайте се към администратора на сайта - инж.Н.Ангелова на e-mail: pmg_vratsa@abv.bg