Best Joomla Template by Web Design

Стилът в образованието!

Постижения

на областно, национално и международно ниво на олимпиади и състезания. Водещо място на областно и национално ниво на ДЗИ и НВО VII клас.

Мотивиране

на младите хора от висококвалифицирани и всеотдайни в работата си учители, прилагащи модерни и иновативни методи на преподаване в условията на съвременна материално - техническа база.

Гордост

за учители и родители, нашите ученици се изявяват и в работата си по много проекти и извънкласни дейности. Зрелостниците ни успешно се реализират във висши учебни заведения у нас и в чужбина.

Профили

Математически науки

Математика и информатика с интензивно изучаване на английски език

Брой паралелки: 2 бр. (52 ученици)

Балообразуване: 

удвоената оценка от националното външно оценяване  по български език и литература (макс. - 100x2=200 т.);

· удвоената оценка от националното външно оценяване  по математика (макс. - 100x2=200 т.);

оценките от свидетелството за основно образование по математика и български език и литература (макс. - 2x50=100 т.).

ИЛИ

оценката от националното външно оценяване  по български език и литература (макс. 100 т.);

броя точки на резултата от областния кръг на олимпиадата по биология и здравно образование или химия и опазване на околната среда или физика (макс. 100 т.);

удвоената оценка от националното външно оценяване  по математика (макс. - 100x2=200 т.);

оценките от свидетелството за основно образование съгласно избрания профил (макс. 2 x 50 = 100 т.).

Максимален бал: 500 точки

· Завършвайки профил   “Математически”, ще имате знания и умения за:

логическо мислене, анализиране, формулиране  на прогнози, хипотези и заключения;
вземане на обосновани решения в различни области като: математика, информатика, икономика, банково дело, физика, енергетика;
програмиране на различни езици, `уеб дизайн`, разработка на настолни, мобилни и интернет приложения;
формиране на научен стил на мислене, осъзнаване и разбиране на проблеми от социален, икономически и екологичен характер и формиране на общочовешки ценности; приложение на физиката в заобикалящия ни технологичен свят;
свободно използване на английски език в специализирана литература по математика, физика и информатика;
отлично представяне на олимпиади, състезания, ДЗИ и кандидатстудентски изпити.

Профил „Математически“ - гаранция за успешна реализация във ВУЗ и престижна професия в световен мащаб!

Свали флайер!

Контакти

ППМГ “Акад. Иван Ценов”
Враца 3000, бул. “Демокрация” №18
Директор - тел: 092/ 62-60-43
Канцелария - тел: 092/ 62-41-69

За предложения:

Обръщайте се към администратора на сайта - инж.Н.Ангелова на e-mail: pmg_vratsa@abv.bg