Best Joomla Template by Web Design

Стилът в образованието!

Постижения

на областно, национално и международно ниво на олимпиади и състезания. Водещо място на областно и национално ниво на ДЗИ и НВО VII клас.

Мотивиране

на младите хора от висококвалифицирани и всеотдайни в работата си учители, прилагащи модерни и иновативни методи на преподаване в условията на съвременна материално - техническа база.

Гордост

за учители и родители, нашите ученици се изявяват и в работата си по много проекти и извънкласни дейности. Зрелостниците ни успешно се реализират във висши учебни заведения у нас и в чужбина.

Държавен план - прием в VIII клас

На вниманието на седмокласниците и техните родители

Уважаеми ученици и родители,
На основание Заповед №РД – 06-194/26.03.2020 г. на Началника на РУО – Враца за учебната 2020/2021 г. в ППМГ „Акад. Иван Ценов“ ще се осъществи държавен – план прием в следните паралелки:

Една паралелка – профил „Математически“, математика и информатика с интензивно изучаване на английски език. Балообразуване - удвоеният брой точки от НВО – БЕЛ и НВО – математика, оценките по БЕЛ и математика от свидетелството за завършено основно образование превърнати в точки.

Една паралелка – профил „Математически“, математика и физика и астрономия с интензивно изучаване на английски език. Балообразуване - удвоеният брой точки от НВО – БЕЛ и НВО – математика, оценките по БЕЛ и математика от свидетелството за завършено основно образование превърнати в точки.

Една паралелка – профил „Природни науки“, биология и ЗО и химия и ООС с интензивно изучаване на английски език. Балообразуване - удвоеният брой точки от НВО – БЕЛ и НВО – математика, оценките по БЕЛ и биология и ЗО от свидетелството за завършено основно образование превърнати в точки.

Една професионална паралелка дуална форма на обучение – специалност „Приложно програмиране“, професия приложен програмист с разширено  изучаване на английски език. Балообразуване - удвоеният брой точки от НВО – БЕЛ и НВО – математика, оценките по БЕЛ и информационни технологии от свидетелството за завършено основно образование превърнати в точки.

Какво ще научите?

Още статии ...

Контакти

ППМГ “Акад. Иван Ценов”
Враца 3000, бул. “Демокрация” №18
Директор - тел: 092/ 62-60-43
Канцелария - тел: 092/ 62-41-69

За предложения:

Обръщайте се към администратора на сайта - инж.Н.Ангелова на e-mail: pmg_vratsa@abv.bg