Best Joomla Template by Web Design

Стилът в образованието!

Постижения

на областно, национално и международно ниво на олимпиади и състезания. Водещо място на областно и национално ниво на ДЗИ и НВО VII клас.

Мотивиране

на младите хора от висококвалифицирани и всеотдайни в работата си учители, прилагащи модерни и иновативни методи на преподаване в условията на съвременна материално - техническа база.

Гордост

за учители и родители, нашите ученици се изявяват и в работата си по много проекти и извънкласни дейности. Зрелостниците ни успешно се реализират във висши учебни заведения у нас и в чужбина.

Списък на учениците от VIII класове

Днес, 12 септември, от 18 часа ще се проведат родителските срещи за VIII- те класове в класните стаи, както следва:

VIII А клас  - стая 203, класен ръководител Цветан Петров

VIII Б клас - стая 204, класен ръководител Ивалина Иванова

VIII В клас - стая 205, класен ръководител Лена Горанова

VIII Г клас - стая 206, класен ръководител Людмила Дженкинс

VIII Д клас - стая 209, класен ръководител Стефан Димитров

Smart Gallery by Gestin de redes sociales

Контакти

ППМГ “Акад. Иван Ценов”
Враца 3000, бул. “Демокрация” №18
Директор - тел: 092/ 62-60-43
Канцелария - тел: 092/ 62-41-69

За предложения:

Обръщайте се към администратора на сайта - инж.Н.Ангелова на e-mail: pmg_vratsa@abv.bg