Best Joomla Template by Web Design

Стилът в образованието!

Постижения

на областно, национално и международно ниво на олимпиади и състезания. Водещо място на областно и национално ниво на ДЗИ и НВО VII клас.

Мотивиране

на младите хора от висококвалифицирани и всеотдайни в работата си учители, прилагащи модерни и иновативни методи на преподаване в условията на съвременна материално - техническа база.

Гордост

за учители и родители, нашите ученици се изявяват и в работата си по много проекти и извънкласни дейности. Зрелостниците ни успешно се реализират във висши учебни заведения у нас и в чужбина.

Прием 2017/2018 уч.г.

За учебната 2017/2018 година е обявен държавен план-прием, както следва:

Пети клас

Две паралелки за млади математически таланти (52 ученици)

Учениците ще имат възможност да изучават допълнително математика 4 часа седмично в V клас и 5 часа седмично в VI и VII клас през тригодишния курс на обучение.

Ред за записване:

19-23 юни – подаване на документи за прием на ученици в пети клас в ППМГ Акад. Ив. Ценов”, гр. Враца;
27 юни до 16.30 ч. – обявяване на списък с класираните ученици;
28-29 юни от 8 до 16 ч. – записване на класираните ученици;

Необходими документи за кандидатстване:

1. Заявление до директора по образец;
2. Копие на служебна бележка за  резултатите от състезанията или областния кръг на олимпиадата по математика(може да се вземе в деня на подаване на документи от канцеларията на ППМГ);
3. Копие от удостоверение за завършен начален етап на основно образование.

Необходими документи за записване:

1.  Заявление до директора по образец – получава се на място;
2.  Служебна бележка за резултатите от състезанията или областния кръг на олимпиадата по математика;
3.  Удостоверение за завършен начален етап на основно образование – оригинал.

Осми клас

Шест паралелки (156 ученици)

Код 1018 - Математически профил, Математика  и информатика - 1 паралелка (26 ученици);
Код 1019 - Математически профил, Математика  и физика - 1 паралелка (26 ученици);
Код 1020 - Софтуерни и хардуерни науки, Информатика - 1 паралелка (26 ученици);
Код 1021 - Икономическо развитие, География с АЕ - 1 паралелка (26 ученици);
Код 1022 - Природни науки, Биология и ЗО и Химия и ООС - 1 паралелка (26 ученици);
Код 1023 - Природни науки, Биология и ЗО, Химия и ООС и ИТ  - 1 паралелка (26 ученици);

Условия за кандидатстване:

1. Успешно завършен седми  клас през учебната 2016/2017 г.;
2. Резултати от:
национално външно оценяване  по български език и литература за учебната 2016/2017 г.;
национално външно оценяване  по математика за учебната 2016/2017 г.;

Балът за прием на ученици в VIII клас се  формира в точки въз основа на сума от:

1. удвоения резултат от НВО по български език и литература – максимален брой точки – 2*100 = 200;
2. удвоения резултат от НВО по математика – максимален брой точки – 2*100 = 200;
3. оценките по два учебни предмета* от свидетелството за основно образование в точки – максимален брой точки – 2*50 = 100.

За профилите „Математически“ и „Софтуерни и хардуерни науки“ – математика и български език и литература;
За профил „Икономическо развитие“ – математика и география и икономика;
За профил „Природни науки“ – математика и биология и здравно образование.

Максимален бал: 500 точки

Кандидатстване:

За участие в държавния план-прием в VIII клас учениците, успешно завършили VII клас, подават до началника на регионалното управление на образованието следните документи:
1. заявление за участие в класиране по образец с подредени желания;
2. копие на свидетелство за завършено основно образование;
3. копие от служебна бележка за резултатите от положените изпити от националното външно оценяване.

Място на подаване на документите – ППМГ гр.Враца

* Оригиналите се представят за сверяване.

Smart Gallery by Gestin de redes sociales

Контакти

ППМГ “Акад. Иван Ценов”
Враца 3000, бул. “Демокрация” №18
Директор - тел: 092/ 62-60-43
Канцелария - тел: 092/ 62-41-69

За предложения:

Обръщайте се към администратора на сайта - инж.Н.Ангелова на e-mail: pmg_vratsa@abv.bg