Best Joomla Template by Web Design

Стилът в образованието!

Постижения

на областно, национално и международно ниво на олимпиади и състезания. Водещо място на областно и национално ниво на ДЗИ и НВО VII клас.

Мотивиране

на младите хора от висококвалифицирани и всеотдайни в работата си учители, прилагащи модерни и иновативни методи на преподаване в условията на съвременна материално - техническа база.

Гордост

за учители и родители, нашите ученици се изявяват и в работата си по много проекти и извънкласни дейности. Зрелостниците ни успешно се реализират във висши учебни заведения у нас и в чужбина.

Прием след завършен IV клас

Уважаеми ученици и родители,
За учебната 2017/2018 година е обявен следния държавен план-прием:

ДВЕ паралелка за млади математически таланти (52 ученици)

Учениците ще имат възможност да изучават допълнително математика 4 часа седмично в V клас и 5 часа седмично в VI и VII клас през тригодишния курс на обучение.

Ред и условия за прием:

1. Успешно завършен четвърти клас;
2. Резултати от:
национално външно оценяване  по математика за учебната 2016/2017 г., предстоящо да се проведе на 12.05.2017 г. в  училището, в което се обучава ученикът през учебната 2016/2017 г.;
математическо състезание „Европейско кенгуру“ – областен кръг;
математическо състезание „Питагор“, което ще се проведе на 14.05.2017 г. в ППМГ „Акад. Ив. Ценов“, гр. Враца;
Ако ученикът се е явил на областен кръг на олимпиадата по математика и резултатът е по-добър от състезанията „Европейско кенгуру“ и „Питагор“,  той може да кандидатства с този резултат.

Балът за прием на ученици в V клас се  формира в точки въз основа на сума от:

1. Национално външно оценяване  по математика – максимален брой точки 20 (двадесет);
2. Средния успех от учебните предмети от раздел А на удостоверението за завършен начален етап на основното образование, превърнато по скалата в точки и раздел Б – максимален брой точки – 50 (петдесет);
3. Сумата от резултата от  математическо състезание „Европейско кенгуру“, максимален брой точки – 100 (сто), и резултата от математическо състезание „Питагор“, максимален брой точки – 100 (сто) .
Ако ученикът се е явил на областен кръг на олимпиадата по математика и резултатът му е по-добър от този на състезанията „Европейско кенгуру“ и „Питагор“,  той може да кандидатства с този резултат, приравнен към максимален брой точки – 200 (двеста).

Необходими документи за кандидатстване:

1. Заявление до директора по образец;
2. Копие на служебна бележка за  резултатите от състезанията или областен кръг на олимпиадата по математика;
3. Копие от удостоверение за завършен начален етап на основно образование.
* Оригиналите се представят за сверяване.

Ред за записване:

от 19 до 23 юни – подаване на документи за прием на ученици в пети клас в ППМГ - Враца;
до 16:30 ч на 27 юни – обявяване на окончателния списък с приетите ученици;
от 28 до 29 юни – от 8 до 16 часа – записване на приетите ученици на първо класиране;
29 юни – обявяване на свободните места след първо класиране;
до 3 юли – записване на приетите на второ класиране ученици и попълване на обявените свободни места.

Необходими документи за записване:

Заявление до директора по образец;
Удостоверение за завършен начален етап на основно образование – оригинал.

ОЧАКВАМЕ ВИ!

Свали брошура!

Контакти

ППМГ “Акад. Иван Ценов”
Враца 3000, бул. “Демокрация” №18
Директор - тел: 092/ 62-60-43
Канцелария - тел: 092/ 62-41-69

За предложения:

Обръщайте се към администратора на сайта - инж.Н.Ангелова на e-mail: pmg_vratsa@abv.bg