Best Joomla Template by Web Design

Стилът в образованието!

Постижения

на областно, национално и международно ниво на олимпиади и състезания. Водещо място на областно и национално ниво на ДЗИ и НВО VII клас.

Мотивиране

на младите хора от висококвалифицирани и всеотдайни в работата си учители, прилагащи модерни и иновативни методи на преподаване в условията на съвременна материално - техническа база.

Гордост

за учители и родители, нашите ученици се изявяват и в работата си по много проекти и извънкласни дейности. Зрелостниците ни успешно се реализират във висши учебни заведения у нас и в чужбина.

Съобщение за бъдещи петокласници!

Уважаеми родители,

Информираме Ви, че през учебната 2017/2018 г.  прием в V клас ще се осъществи въз основа на резултатите от:
национално външно оценяване  по математика за учебната 2016/2017 г., което ще се проведе на 12.05.2017 г. в  училището, в което се обучава ученикът през учебната 2016/2017 г.;
математическо състезание „Европейско кенгуру“ – областен кръг,  което ще се проведе на 18.03.2017 г. от 11.00 до 12.30 часа в ППМГ „Акад. Ив. Ценов“, гр. Враца.  Заявления по образец за участие в състезанието ще се приемат  от 27.02. до 07.03.2017 г. от 8.00 до 16.00 ч. в канцеларията на ППМГ-Враца. Учениците заемат определените им места до 10:30 часа.                        

Заповед     Регламент

математическо състезание „Питагор“, което ще се проведе на 14.05.2017 г. в ППМГ „Акад. Ив. Ценов“, гр. Враца.
Ако ученикът се е явил на областен кръг на олимпиадата по математика на  08. 02. 2017 г. и резултатите са по-добри от състезанията „Европейско кенгуру“ и „Питагор“,  той може да кандидатства с този резултат.

Заповед     Регламент

Методика за прием в V клас за учебната 2017/2018 учебна година

Виж брошура!

За по-добра подготовка за предстоящите състезания Училищното настоятелство към ППМГ „Акад. Ив. Ценов“,    гр. Враца организира подготвителни курсове, които започват на 05.11.2016 г..

За повече информация - тел. 092/62 41 69 – канцелария.
 
Smart Gallery by Gestin de redes sociales

Контакти

ППМГ “Акад. Иван Ценов”
Враца 3000, бул. “Демокрация” №18
Директор - тел: 092/ 62-60-43
Канцелария - тел: 092/ 62-41-69

За предложения:

Обръщайте се към администратора на сайта - инж.Н.Ангелова на e-mail: pmg_vratsa@abv.bg