Best Joomla Template by Web Design

Стилът в образованието!

Постижения

на областно, национално и международно ниво на олимпиади и състезания. Водещо място на областно и национално ниво на ДЗИ и НВО VII клас.

Мотивиране

на младите хора от висококвалифицирани и всеотдайни в работата си учители, прилагащи модерни и иновативни методи на преподаване в условията на съвременна материално - техническа база.

Гордост

за учители и родители, нашите ученици се изявяват и в работата си по много проекти и извънкласни дейности. Зрелостниците ни успешно се реализират във висши учебни заведения у нас и в чужбина.

За вас, ученици и родители!

Уважаеми родители и ученици,

Информираме Ви, че:

От 06.06.2018 г. от 08:00 до 16:00 часа в канцеларията на ППМГ„Акад. Ив. Ценов“, гр. Враца може да получите служебните си бележки с резултатите от МС „Европейско кенгуру“, МС „Питагор“  и Областния кръг на олимпиадата по математика.
От 18.06. до 22.06.2018 г. в стая № 1 В (Приемна) от 08:00 до 17:00 часа е необходимо да подадете следните документи за участие в класирането:
1.Заявление по образец (получава се в гимназията);
2.Копие от служебната бележка, удостоверяваща резултатите от олимпиадата и математическите състезания „Европейско кенгуру“ и „Питагор“;
3.Копие от удостоверение за завършен начален етап на основно образование.
26.06.2018 г. до 16:30 ч. – обявяване на списъците с приетите ученици по входящи номера (на сайта на гимназията и на входа на гимназията);
27.06-28.06.2018 г. от 08:00 до 16:00 часа – записване на класираните ученици.

Необходими документи за записване:

1.Заявление (получава се на място);
2.Удостоверение за завършен начален етап на основно образование – оригинал;
3.Служебната бележка, удостоверяваща резултатите от олимпиадата и математическите състезания „Европейско кенгуру“ и „Питагор“ – оригинал.
28.06.2018 г. след 16:30 часа (на сайта на гимназията и на входа на гимназията) – обявяване на свободните места след първо класиране;
02.07.2018 г. до 17:30 часа – записване на приетите ученици за попълване на обявените свободни места.

Балообразуване:

Сумата от:
1.Националното външно оценяване по математика – максимален брой точки 100 (сто);
2.Средния успех от учебните предмети от раздел А на удостоверението за завършен начален етап на основно образование -  максимален брой точки 50 (петдесет);
3.Сумата от резултатите от МС „Европейско кенгуру“ - максимален брой точки 100 (сто) и от МС „Питагор“ максимален брой точки 100 (сто);

Максимален брой точки за прием: 350 (Триста и петдесет)

*Резултатите на едно от състезанията „Европейско кенгуру“ и „Питагор“ може да бъде заменен с резултата от Областния кръг на олимпиадата по математика, приравнен към 100 (сто).

Контакти

ППМГ “Акад. Иван Ценов”
Враца 3000, бул. “Демокрация” №18
Директор - тел: 092/ 62-60-43
Канцелария - тел: 092/ 62-41-69

За предложения:

Обръщайте се към администратора на сайта - инж.Н.Ангелова на e-mail: pmg_vratsa@abv.bg